This is a free Purot.net wiki
  • View:

Tehtävien kuvaukset

Tehtävien kuvaukset

1.Tehtävä: Harjoittele Purot.net wikin käyttöä

  • Kirjaudu Purot.net wikiin käyttäjäksi osoitteessa https://www.purot.net
  • Mene avoimen yliopiston tvt-opintojen wikialueelle: https://ay410014y.purot.net/
  • Pyydä jäsenyyttä (yläosassa oleva palkki, oikea reuna)
  • Etsi vasemman reunan valikosta hiekkalaatikko ja harjoittele siellä wikin käyttöä. Siirry sitten tehtävään 2.

2. Tehtävä: Teknologiatuettu oppiminen ja opetus nykykouluissa: osaako opettaja, onko välineitä?


Kirjoita wikiartikkeli

Artikkelin sisältö

Artikkelin A osa:
Kirjoittakaa yhdessä ns. A-osa, jossa otatte yhteisesti kantaa aiheeseen: osaako opettaja, onko välineitä?

Artikkelin B osa
Luokaa oma alasivu (luo uusi sivu), jossa esittelette jonkin sovelluksen (käyttäkää videoita, kuvia, linkkejä ym.). Seuraa muiden alaisvuja ja käy kommentoimassa niitä keskustelutyökalussa.

Työskentelytapa

Keskustele keskustelutyökalussa: Keskustele purot.net wikin keskustelutyökalussa (oikea reuna) siitä mitä wikiin tulisi kirjoittaa: mitkä ovat tavoitteene, mitä teidän tulisi kirjoittaa, miten pääsette tavoitteseen.
Kirjoita, korjaa, täydennä: Wikissä tekstiä voi muokata yhdessä ja parantaa jatkuvasti. Kirjoittakaa samanaikaisesti tekstiä.

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.