This is a free Purot.net wiki
  • View:

HARJOITUS 2: Yhteinen wikiartikkeli alasivuineen

Teknologiatuettu oppiminen ja opetus nykykouluissa: osaako opettaja, onko välineitä?

Tvt:n opetuskäytössä haasteita näyttäisi asettavan vajavainen laitekanta ja osaamisen puute. Tutkimusten mukaan suomalaisnuoret käyttävät vapaa-ajallaan internetiä ja sosiaalista mediaa sujuvasti viihdekäytössä. Opettajat puolestaan tuntuvat käyttävän verkko melko konservatiivisesti esimerkiksi tiedon hakuun. Onko näiden välillä kuilu?

harjoitus 2/henna osaako opettaja, onko välineitä?

Eteläisessä Suomessa laitekanta lienee parempi kuin pohjoisessa, mutta teknologiaan varatut määrärahat ovat joka puolella Suomen kouluja puheenaiheena. Toisaalta puheenaihetta viritti myös viime aikainen uutisointi lukiolaisista, joiden mielestä opettajat eivät käytä opiskelijoiden mielestä riittävästi tvt:tä opetuksessaan. Tästä siis lukiolaiset ovat huolissaan ja varmasti ihan syystä. Mielestäni olisi tärkeää ottaa vakavasti tämäntyyppiset huolenilmaukset ja kohdentaa opettajien täydennyskoulutusta tvt:aan. Tiedon haku verkosta on tuttua opettajille, mutta tvt:n hyödyntäminen oppimisympäristönä ja oppimateriaalina yhteisöllisen oppimisen areenana edellyttänee opettajien lisäkoulutusta. 

TVT aikuiskoulutuksessa - kumpi osaa paremmin, kouluttaja vai opiskelija?

Tvt:n monipuolinen opetuskäyttö aikuiskoulutuksessa pitää sisällään monenlaisia ongelmia. Aikuiskoulutuksessa opiskelijaryhmä on usein hyvin heterogeeninen joukko. Osalla on hyvä pohjakoulutus, kun taas osa saattaa opiskella vasta ensimmäistä tutkintoaan. Ikähaitari voi olla hyvinkin suuri ja sen myötä tietotekniikan osaaminen. Osalla vanhemmista opiskelijoista ei ole edes omaa sähköpostiosoitetta. Harjoitustöiden palauttaminen voi osalla onnistua moodlen tai sähköpostin kautta ja toiset toimittavat käsinkirjoitetun ruutupaperin. Tämän lisäksi maahanmuuttajat tuovat lisäkirjoa vaihtelevan kielitaidon ja tietotekniikkaosaamisensa mukana. Älkäämme myöskään unohtako mielenkiintoa, motivaatiota tai jopa pelkoa tietotekniikkaa kohtaan.

(pitikö tähän laittaa kirjoittajan nimi?, Sari)

TVT-taidot lukiossa: opet vastaan oppilaat

TVT:n käyttö ainakin meidän pienessä lukiossamme on lisääntynyt ja ennen kaikkea monipuolistunut erityisesti tämän syksyn aikana: tehtäviä otetaan vastaan sähköisesti, materiaalia jaetaan opiskelijoille pedanetin kautta aiempaa enemmän, tunneilla äänestetään älypuhelimiä tai tietokoneita apuna käyttäen ja opettajat sallivat muutenkin älypuhelinten/tablettien käytön tunneilla. Varmasti nurkan takana oleva yo-kirjoitusten sähköistyminen "pakottaa" opettajat muuttamaan toimintatapojaan: aiemmin esseiden kirjoittamista käsin perusteltiin sillä, että kun yo-kirjoituksissakin on kirjoitettava käsin, niin viimeistään ensi syksystä lähtien tämä ei käy enää perusteluksi. Opettajien TVT:t taidot vaihtelevat suuresti, mutta kaikkien taidot ja asenne ovat ehdottomasti menneet eteenpäin ja TVT:aa suosivaksi.

Oman kokemukseni mukaisesti tekstinkäsittelytaidot (joiden on nuorilla sanottu olevan huonoja), ovat opiskelijoillamme kohtuudella hallussa. Osa syy lienee yläkoulun mielestäni kohtuu hyvässä atk-opetuksessa. Sähköpostit ja sosiaalimen media on suurimmalle osalle tuttuja ja älypuhelimia/tabletteja käytetään opettajan niin salliessa tunneilla tiedon hakuun. Nuoret eivät mielestäni hallitse Google Driven (tai vastaavan) mahdollistamia yhteisellisen tekemisen mahdollisuuksia. Kuitenkin, kun asiaa heille esittelee, niin he ottavat sen nopeasti omakseen. Internetin laajasta tietotarjonnasta nuorten näyttää olevan vaikea poimia tietoa: hakukoneita ei välttämättä osata käyttää järkevästi, haetaan tietoa vain suomenkielellä (omista aineistani varsinkin biologiassa materiaalia on runsaasti englanniksi). Koska internet on nuorille paljolti hupikäyttöä, niin helposti tiedonhankintakin on vain silmäilyä: surffaillaan sivustolta toisella, mihinkään keskittymättä.

Opet vastaan oppilaat: kyllä meitä opettajia todellakin tarvitaan ohjaamaan tiedonhankintaa ja -tuottamista. Varmasti yksittäiset oppilaat voivat hallita tiettyjen sovellusten käytön opettajaa paremmin. Mitä se haittaa? Meidän opettajien tulee edelleen ohjata opiskelija oikean tiedon äärelle tai tapaan opiskella. Kyse on jostakin enemmästä kuin yksittäisen ohjelman käytöstä.

(Hanne)

Oppimisen ilo myös opettajalla

Luulen, että teknologia on riittävän uudenaikaista ja koulut ovat viime vuosina panostaneeet siihen. Nyt olisi mielestäni hyvä lähteä kouluttamaan opettajia TVT:aan järjestelmällisesti. Jonkinlainen minimiosaaminen pitäisi määrittää. Ainakin itsellä onnistumisen ilo on syntynyt pienistäkin oivalluksista. TVT ei siis saa olla pakkopullaa, vaan kiinnostus pitäisi herättää...

(Minna)

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.

Hei, ajattelin ehdottaa, että voisimme koota tälle sivulle erilaisia omakohtaisia kokemuksia tvt:n käytöstä opetuksessa. Niitä voisi sitten myös sivussa kommentoida ja kysyllä lisää jos kiinnostaa. Olemme varmaan töissä kovin erilaisissa oppilaitoksissa ja sitä kautta opetettavat eineet, tavoitteet, ikähaitari, opiskelijamme jne. ovat erilaisia. Tässä omia kokemuksiani aikuiskoulutuksen maailmasta. Sari
sarmala   (07.12.2013 21:01)
 

Olen samaa mieltä että opettajilla on kyllä välineitä, mutta ei niinkään tietoa miten niitä hyödyntää.
iovaska   (03.12.2013 01:14)
 

Samaa mieltä, että koulutusta kyllä tarvitaan. Yleistä, mutta myös substanssiin linkittyvää. Pieni osa hallitsee, useampi haluaisi osata, mutta opetuksen kehittämistä tulisi mielestäni paremmin tukea työnantajan puolelta.

Meillä tarvittaisiin kyllä läppäreitä tai ipadeja opiskelijoiden käyttöön. Muutama atk-luokka ja tavalliset luokkahuoneet dokumenttikameroineen eivät mahdollista tvt-tuettua opetusta.
puroanneka   (12.10.2013 14:16)
 

@fyltiina
Olen samaa mieltä siitä, että opettajilla on halua koulutukseen. Omaan aineeseen liittyvä koulutus olisi todella tarpeellista. Oppisi oivaltamaan, miten omia luutuneita käytäntöjä voisi ihan oikeasti alkaa muuttamaan. Meillä esim. smart-taulun käyttöön liittyvä koulutus on sopinut paremmin ala-asteikäisten opettajille kuin lukion opettajille.
suojoh   (11.10.2013 13:38)
 

Välineitä mielestäni on, mutta opettajilla ei niinkään taitoja niiden käyttämiseen. Kuten @ikallio edellisessä viestissä totesi, välineitä täytyisi hankkia järkevin perustein ja yhdessä kouluyhteisön kesken pohtia mitkä välineet ovat tarpeellisia kenenkin tarpeisiin. Eikä vain sokeasti hankkia välineitä, jotka jäävät käyttämättä.
Lisäksi olisi ehdottomasti panostettava opettajien osaamiseen käyttää välineitä monipuolisesti.
SallaMaa   (08.10.2013 22:03)
 

Koulutusta tarvitaan ja kykyä erottaa olennainen epäolennaisesta väline-/sovellus tai mitä nämä nyt ovatkaan (?) markkinoilla. Kaikkeen vouhkaamiseen ei tarvinne lähteä mukaan, jottei opetuksen perusajatus himmene teknologian kiilto silmissä...

Välineet ovat hyviä renkeinä, mutta huonoja, jos ovat hallitsevassa asemassa...

Aikaansa pitää kuitenkin seurata, niinkuin kaikessa muussakin itselle merkityksellisessä. Niinkuin nyt työssä tai opiskelussa....
ikallio   (06.10.2013 10:02)
 

Halua selvästi lukion opettajilla on, mutta koulutusta pedagogiseen käyttöön kaivattaisiin. Ja varmaankin ihan aineryhmäkohtaisesti.
fyltiina   (05.10.2013 18:45)
 

Lukion puolella opettajien asenne on muuttunut ainakin meillä viimeisen puolen vuoden aikana isolla harppauksella: sähköistyvä yo-tutkinto pakottaa nopealla aikataululla ottamaan tvt:aa enemmän käyttöön.
HanneR   (05.10.2013 18:43)
 

Meillä on Smartit+dokukamerat joka luokassa, mutta tuntuu, että niitä käytetään pitkälti kuten valkokangasta ja piirtoheitintä. Tuntuu, että tarvittaisiin laitteita paremminkin opiskelijoille.
fyltiina   (05.10.2013 18:34)
 

Oulussa on vielä kouluja, joissa todellakin koetetaan selvitä vanhalla tekniikalla. Vanhimmat koneet ovat yli kymmenen vuotta vanhoja, harvassa luokassa on videotykki/dokumenttikamera, läppäreistä ja ipadeista puhumattakkaan. Osa opettajista käyttää omia välineitään ja ovat allapäin kun käyvät ihailemassa uusien opetusyksiköiden välineistöä...
evu13   (05.10.2013 18:31)
 

Kyllä se on varmaan hankala innostua uudesta, jos tietää että on vain muutama vuosi jäljellä ennen eläkkeelle pääsyä. Ja kyllä se uuden oppiminen vie aikaa..
outir   (05.10.2013 18:31)
 

Siirränkin tähän keskusteluun tän...

Tuntuu että välineitä alkaa olla jo aika paljon mutta ne ei välttämättä ole järkevästi hommattu kokonaisuutta ajatellen. Teknologiaakin varmaan osataan jo käyttää (toinen puoli osaa, toinen ei), mutta opetukseen soveltaminen lienee pahiten hakusessa (ainakin meillä)
fyltiina   (05.10.2013 18:24)
 

Teknologian ei tarvitse olla kallista ja uusinta, jotta sitä voi mielekkäästi käyttää. Tietenkin koneiden pitää toimia. Suuri osa opettajista hyötyisi tvt-täydennyskoulutuksesta. Tahtoo olla suuri kynnys lähteä ensimmäiselle kurssille, mutta moni opettaja innostuu, kun saa uusia ideoita ja onnistumisen iloa.
minnakah   (05.10.2013 18:19)
 

HUOMIO! Kun etsitte kuva/video/äänimateriaalia joka tukee yhdessä laatimaanne artikkelia, niin muistakaa käyttää aina Creative Commons -hakukonetta.

http://search.creativecommons.org/
LaruX   (05.10.2013 17:49)